Sund Stemme - frihed i tale og sang

Stemmerehabilitering er for dig, der oplever problemer med din stemme, når du taler eller synger. Du oplever måske hæshed, spændinger eller smerter, ufrivillige knæk eller luft på stemmen og har svært ved at få en klar stemme med naturlig power - det, vi kalder Kernestemmen. Vi tilbyder en tillidsbaseret rehabilitering af stemmen med Anne Rosing metoden. Metoden sikrer stemmens ydeevne, stabilitet og flow  - og giver dig forståelse og redskaber til at sikre en fremtidig velfungerende stemme. Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor stemme, krop og psyke anses som et hele, og derfor er undersøgende samtaler om stemmen og relaterede livstemaer også en del af behandlingen. Med en nærværende og anerkendende tilgang hjælper vi dig med at genfinde kernen i din stemme – der, hvor dit autentiske udtryk kommer frem.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress